איך מחשבים תשלום עבור שעות נוספות

אני אנסה לעשות את זה פשוט. הספירה של השעות הנוספות מתבצעת בשתי רמות. ברמה היומית וברמה השבועית. כל שעת עבודה מעבר ל- 8 שעות עבודה ביום היא שעה נוספת. גם [...]