סיכוי סביר שמי שנפרד בתחילת שנות העשרים לחייו מחברה שהייתה לו, כבר הרהר בשאלה הזאת פעם. בכל מקרה התשובה נמצאת ב”חוק המתנה” והיא חד משמעית. – לא. אם המתנה כבר ניתנה (הוקנתה במשפטית) הסיפור גמור ונותן המתנה לא יכול לחזור בו.

אבל מה קורה אם רק הבטיחו לתת לכם מתנה והמבטיח מתחרט לפני שנתן את המתנה? במקרה הזה התשובה מתחילה קצת להסתבך.

אז קודם כל כדי שלהבטחה כזאת יהיה איזה שהו תוקף משפטי היא צריכה להיות בכתב. לפי חוק המתנה – אין כתב אין התחייבות. אבל מסתבר שגם מהתחייבות בכתב לתת מתנה ניתן לחזור. ניתן לחזור, אלא אם כן מקבל המתנה שינה את מצבו בהסתמך על המתנה. בפרקטיקה, כמו שאפשר לנחש, מתנה שיש עליה התחייבות בכתב היא בדרך כלל דירה. שינוי במצב מבחינת המקבל יכולה להיות, לדוגמה, לקחת הלוואות כדי לעשות שיפוץ בדירה.

אבל… אם נותן המתנה התחייב בכתב, לא רק לזה שהוא ייתן מתנה אלא גם לזה שהוא מוותר על הזכות לחזור בו ממנה, אז במקרה כזה, גם אם המקבל לא שינה את מצבו, הנותן לא יוכל לחזור בו.

יש עוד שני מצבים שבהם נותן מתנה יכול לחזור בו. אחד זה אם המקבל התנהג באופן מחפיר כלפי הנותן או אפילו כלפי בני משפחתו. השני זה אם חלה הרעה ניכרת במצבו הכלכלי של הנותן.