לפי חוק החוזים אסור להטעות. ככה כתוב בסעיף 15 לחוק. אם חתמת על חוזה בטעות, בגלל שהצד השני הטעה אותך, אתה יכול לבטל את החוזה בלי לפנות לבית משפט אפילו. פשוט להודיע על ביטול. מי שהטעה שיפנה הוא לבית המשפט אם ירצה.

אבל אם קוראים את סעיף 14(ד) לחוק החוזים לומדים עוד משהו. לומדים שטעות תחשב לטעות רק אם היא בעובדה או בחוק. טעות בכדאיות העסקה, לעומת זאת, לא נחשבת לטעות לעניין הסעיפים הרלוונטיים (ראה פרסום: “לבטל חוזה בגלל… טעות” שפורסם בעמוד זה).

עכשיו נשאר לחבר את שני הסעיפים ולעשות אחד ועוד אחד. אמנם תוכל לבטל את החוזה אם הטעו אותך, אבל רק אם הטעו אותך בעובדה או בחוק. אם, לעומת זאת, הטעו אותך בכדאיות העסקה, החוזה יישאר בתוקף.

בתרגום פשוט לעברית – מותר לשקר שעסקה כדאית כדי לגרום לצד השני לחתום על חוזה. ככה לפי חוק החוזים.