איך קורה שאדם קם בוקר אחד ומגלה שהבית שלו, שגם רשום על שמו בטאבו, כבר לא שלו. הוא לא יקבל שום פיצוי או תמורה, וזה סופי.

למשה יש בית. לא רק שהבית שייך למשה הוא גם רשום עליו בטאבו. אבל מה שמשה לא יודע זה שתעודת הזהות שלו נמצאת אצל ברוך, שזייף אותה, ומציע את הבית של משה למכירה כאילו ברוך הוא משה.

דוד הוא איש תם לב שרוצה לקנות בית. דוד מחליט לקנות דווקא את הבית מברוך. ברוך מספר לדוד שהוא משה ומציג לו תעודת זהות מזויפת. דוד משלם לברוך מחיר מלא על הבית, ניגש לטאבו ומשנה את הרישום בטאבו על שמו. עכשיו כתוב בטאבו שהבית של דוד. דוד הולך לבית שכרגע קנה ורשום על שמו בטאבו, פותח את הדלת ופוגש שם את משה יושב ורואה טלוויזיה. נדלג על מה שקורה באותו רגע בבית… זה לא יהיה הימור פרוע מידי להניח שהם יפגשו בבית המשפט לדון בעניין הבעלות על הבית.

בפני השופט יעמדו גם דוד וגם משה ששניהם תמי לב ושילמו מחיר מלא עבור הבית. הבית כרגע רשום בטאבו על דוד. מה יחליט בית המשפט?

אין מה לרחם על השופט, החיים שלו ממש קלים במקרה הזה. לפי סעיף 10 לחוק המקרקעין הבית נשאר של משה והרישום בטאבו יתוקן בחזרה על שמו. תוצאה לא פשוטה בשביל דוד ששילם על הבית לברוך, אבל החוק אומר דברים חד משמעיים בעניין הזה. אם לא עלית על זיוף של תעודת זהות (או של ייפוי כוח שניתן לעורך דין) אתה תלך לחפש את ברוך שיחזיר לך את הכסף.

אז על משה עברו כמה לילות בלי שינה אבל בסוף הוא נשאר עם הבית. אבל מה היה קורה אם דוד לא היה פוגש את משה יושב בבית ורואה טלוויזיה, ואחרי שרשם את הבית על שמו בטאבו, הספיק למכור את הבית לחיים?

עכשיו בפני השופט יעמדו משה וחיים. כמו במקרה הקודם שניהם תמי לב, שניהם שילמו תמורה בעד הבית והפעם הבית רשום בטאבו על חיים. גם הפעם השופט ייגש לסעיף 10 לחוק המקרקעין אלא שהפעם קיים הבדל מהותי.

ההבדל הוא בהסתמכות על הרישום בטאבו. בשני המקרים משה היה אמור להיות רשום בטאבו. במקרה הראשון, משה היה גם רשום. דוד, במקרה הראשון, קנה בית מהאדם הלא נכון כי הסתמך על תעודת זהות מזויפת. אבל במקרה השני, חיים קנה את הבית מהאדם הלא נכון כי בטאבו היה כבר רשום דוד. חיים קנה את הבית לא בגלל הסתמכות על תעודת זהות מזויפת אלא כשהוא מסתמך על רישום לא נכון בטאבו.

החיים של השופט גם בפעם הזאת קלים אבל הפעם ההחלטה תהיה נגד משה. משה, שהיה לו בית רשום על שמו בטאבו, שלא היה בכלל מודע לכל מה שהתרחש, שלא עשה שום טעות וגם לא התרשל…, יפנה את הבית, ללא קבלת כל פיצוי או תמורה, וילך לחפש את ברוך. הוא יוכל לקחת איתו את הטלוויזיה.